Про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Власник патенту на об'єкт промислової власності чи деклараційного патенту, крім патентів (деклараційних патентів) на секретні винаходи та інші об'єкти промислової власності, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. В такому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. (Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності").

Розгляд та офіційна публікація заяви (клопотання) здійснюється протягом двох місяців від дати її надходження до Держдепартаменту.

Держдепартамент: розглядає заяву (клопотання); приймає рішення про  офіційну публікацію заяви (клопотання); уносить відомості щодо заяви  (клопотання) до Державного реєстру патентів України на винаходи або  Державного реєстру патентів України на корисні моделі (далі — реєстр);      направляє на адресу, зазначену в заяві, один примірник рішення про офіційну публікацію заяви (клопотання); готує та направляє відомості щодо заяви  (клопотання) для офіційної публікації в бюлетені.
Заява не може бути опублікована, якщо: патент визнано недійсним повністю; на момент її подачі діє ліцензія  на використання  винаходу (корисної  моделі), відомості про яку внесені до відповідного реєстру, та відбулася публікація про це в бюлетені. У таких випадках Держдепартамент повертає її за адресою, зазначеною в заяві.
Така публікація в офіційному бюлетені Установи має своєю метою сповістити громадськість про наявність такого запатентованого об'єкта промислової власності для якнайшвидшого використання цього об'єкта в народному господарстві України.
Кожна особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. В договорі мають бути визначені строки і способи використання запатентованого об'єкта, розміри і порядок обчислення та виплати платежів за використання об'єкта. В разі виникнення спорів під час укладення такого договору, останній вирішується в судовому порядку.
Якщо заяви про бажання використати об'єкт промислової власності до власника патенту не надійде, він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. В такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

© Avtorskoepravodnepr

Сделать бесплатный сайт с uCoz