1. Загальні положення.

 

1.1. Методичні рекомендації щодо здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до частини другої статті 9 Бернської конвенції „Про охорону літературних і художніх творів”, пункту „б” частини другої статті 5 Директиви № 2001/29/ЄС Європейського парламенту та ради від 22 травня 2001 року „Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві”, абзацу третього частини першої статті 4, частин другої, четвертої та п‘ятої статті 42 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 992 „Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах” і Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики і підприємництва та Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1153/8474.

 

1.2. Рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги виробникам та імпортерам обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах щодо сплати зазначеними суб‘єктами господарювання винагороди у вигляді відрахувань (відсотків) суб‘єктам авторського права та суміжних прав, та стосовно заповнення виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв відповідних форм звітності для уповноважених організацій колективного управління.

 

1.3. Розмір відрахувань з обладнання і матеріальних носіїв зазначено в таблиці згідно з кодами УКТЗЕД:

 

Код товару згідно з УКТЗЕД

Назва товару

Розмір відрахувань, %

8520

Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковідтворення або без них (крім товарів товарних підкатегорій 8520 20 00 00, 8520 90 10 00)

3

8521

Апаратура для відеозапису з відеотюнером або без нього (крім товарної підкатегорії 8521 1010 00)

3

8525 40

Відеокамери із "стоп-кадром" та інші записувальні відеокамери

3

8527 13
8527 21
8527 31

Радіоприймальна апаратура, поєднана з пристроєм для запису звуку

3

8528

Приймачі телевізійні, поєднані з пристроєм, який записує звук або зображення

3

8523

Носії для запису звуку або аналогічного запису інших явищ (зокрема аудіокасети, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування), але незаписані, крім виробів групи 37 (крім товарної підкатегорії 8523 30 00 00)

5

 

1.4. Розмір відрахувань застосовується до обладнання і матеріальних носіїв без податку на додану вартість:

для імпортерів – у відсотках їх вартості, зазначеної у зовнішньоекономічному договорі (контракті);

для виробників – у відсотках їх відпускної ціни.

 

1.5. Кошти з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв перераховуються на рахунок уповноваженої організації колективного управління:

для імпортерів – під час ввезення обладнання і матеріальних носіїв на митну територію України до митного оформлення товару;

для виробників – щомісячно до 20 числа місяця, наступного за місяцем реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

 

1.6. Для здійснення відрахувань виробникам та імпортерам обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах пропонується укласти договори з організацією колективного управління, уповноваженою на збір зазначених відрахувань. Примірні договори наводяться в додатках до Рекомендацій.

1.7. Інформація стосовно ввезення на митну територію України обладнання і матеріальних носіїв подається імпортером на адресу уповноваженої організації колективного управління за п‘ять календарних днів до ввезення товару.

 

1.8. Інформація щодо здійснення відрахувань виробниками та імпортерами надається до уповноваженої організації у вигляді довідки:

для імпортерів – протягом 15 календарних днів з дати перерахування коштів;

для виробників – щомісячно до 20 числа місяця, наступного за місяцем реалізації обладнання та (або) матеріальних носіїв.

 

1.9. Довідки про сплату відрахувань з обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань завіряються підписом керівника виробника або імпортера або особи, яка має право першого підпису від імені виробника або імпортера та відповідною печаткою.

 

1.10. Відрахування з обладнання і матеріальних носіїв відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

для імпортерів – під час ввезення товару на митну територію України;

для виробників – у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

 

1.11. Відрахування з обладнання і матеріальних носіїв виробниками та імпортерами здійснюються у гривнях (тисячах гривень).

 

2. Порядок заповнення Повідомлення щодо сплати відрахувань імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та (або) відеограмах

Повідомлення про ввезення обладнання та/або матеріальних носіїв на митну територію України

з/п

Дата ввезення обладнання та/або матеріальних носіїв на митну територію України

Найменування та місцезнаходження

імпортера

Назва обладнання та/ або матеріальних носіїв, що ввозяться і їх код згідно з УКТЗЕД

Кількість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться

Вартість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться згідно зовнішньоекономічного договору (контракту) (грн..)

1

2

3

4

5

6

_______________ _________ ________ _____ ________
(посада керівника імпортера) (місце печатки) підпис (ПІБ) (дата)

2.1. Повідомлення про ввезення обладнання та/або матеріальних носіїв на митну територію України заповнюють імпортери обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та (або) відеограмах та надсилають її до Уповноваженої організації колективного управління за п‘ять днів до ввезення товару на митну територію України.

2.2. У колонці 1 Повідомлення зазначається номер за порядком зазначення інформації в таблиці.

2.3. У колонці 2 зазначається запланована дата ввезення товару на митну територію України.

2.4. У колонці 3 зазначається найменування Імпортера обладнання та/або матеріальних носіїв та його фактичне місцезнаходження.

2.5. У колонці 4 зазначається назва обладнання та/або матеріальних носіїв згідно УКТЗЕД та їх відповідний код.

2.6. У колонці 5 вказується кількість імпортованого обладнання та/або матеріальних носіїв.

2.7. У колонці 6 зазначається вартість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться на митну територію України згідно їх вартості, зазначеній у зовнішньоекономічному договорі (контракті). В разі, якщо вартість обладнання та/або матеріальних носіїв в зовнішньоекономічному договорі (контракті) зазначені в іноземній валюті, слід вказати еквівалент в національній валюті згідно з офіційним курсом, встановленим Національним банком України.

2.8. Повідомлення засвідчується підписом і печаткою керівника імпортера або особою, яка має право першого підпису від імені керівника імпортера, із зазначенням ПІБ, посади та дати направлення повідомлення.

 

3. Порядок заповнення Довідки щодо сплати відрахувань імпортером обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та(або) відеограмах.

з/п

Дата ввезення обладнання та/або матеріальних носіїв на митну територію України

Найменування та місцезнаходження

Імпортера

Назва обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться і їх код згідно з УКТЗЕД

Кількість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться

Вартість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться згідно зовнішньоекономічного договору (контракту) (грн..)

Розмір відрахувань у відсотках вартості, зазначеної в колонці 6

Сума сплачених відрахувань (грн..)

1

2

3

4

5

6

7

8


________________ ________ ______ ________ _________
(посада керівника імпортера) (місце печатки) підпис (ПІБ) (дата)

3.1. Довідку щодо сплати відрахувань з обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та/або відеограмах заповнюють імпортери обладнання та/або матеріальних носіїв та надсилають її Уповноваженій організації колективного управління протягом п‘ятнадцяти календарних днів з дати перерахування коштів.

3.2. У колонці 1 Довідки зазначається номер за порядком зазначення інформації в таблиці.

3.3. У колонці 2 зазначається дата ввезення товару на митну територію України.

3.4. У колонці 3 зазначається найменування Імпортера обладнання та (або) матеріальних носіїв та його фактичне місцезнаходження.

3.5. У колонці 4 вказується назва обладнання та/або матеріальних носіїв згідно з УКТЗЕД та їх відповідний код.

3.6. У колонці 5 вказується фактична кількість імпортованого обладнання та (або) матеріальних носіїв.

3.7. У колонці 6 зазначається вартість обладнання та/або матеріальних носіїв, що ввозяться на митну територію України згідно їх вартості, зазначеній у зовнішньоекономічному договорі (контракті). В разі, якщо вартість обладнання та (або) матеріальних носіїв в зовнішньоекономічному договорі (контракті) зазначені в іноземній валюті, слід вказати еквівалент в національній валюті згідно з офіційним курсом, встановленим Національним банком України.

3.8. У колонці 7 зазначається розмір відрахувань у відсотках вартості, зазначеної в зовнішньоекономічному договорі (контракті) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992 „Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах”:

- магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковідтворення або без них (крім товарів товарних підкатегорій 8520 20 00 00, 8520 90 10 00) – 3 %;

- апаратура для відеозапису з відеотюнером або без нього (крім товарної підкатегорії 8521 1010 00) – 3 %;

- відеокамери із „стоп-кадром” та інші записувальні відеокамери – 3 %;

- радіоприймальна апаратура, поєднана з пристроєм для запису звуку – 3 %;

- приймачі телевізійні, поєднані з пристроєм, який записує звук або зображення – 3 %;

- носії для запису звуку або аналогічного запису інших явищ (зокрема аудіокасети, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування), але незаписані, крім виробів групи 37 (крім товарної підкатегорії 8523 30 00 00) – 5 %.

3.9. У колонці 8 вказується сума відрахувань, яку Імпортер обладнання та/або матеріальних носіїв перерахував на рахунок Уповноваженої організації колективного управління.

3.10. Довідку щодо сплати відрахувань з обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та(або) відеограмах засвідчується підписом і печаткою керівника імпортера або особи, яка має право першого підпису від імені керівника імпортера із зазначення ПІБ, посади та дати заповнення довідки.

4. Порядок заповнення Довідки щодо сплати відрахувань виробником обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та(або) відеограмах.

з/п

Рік і місяць реалізації обладнання та/або матеріальних носіїв

Найменування та місцезнаходження

виробника

Назва вироблених та реалізованих обладнання та/або матеріальних носіїв і їх код згідно з УКТЗЕД

Кількість вироблених та реалізованих обладнання та/або матеріальних носіїв

 

Відпускна ціна вироблених реалізованих обладнання та/або матеріальних носіїв (без податку на додану вартість)(грн..)

Розмір відрахувань у відсотках відпускної ціни, зазначеної в колонці 6

Сума сплачених відрахувань (грн..)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

__________ _______ ____ _____ _____
(посада керівника виробника) (місце печатки) (підпис) (ПІБ) (дата)

4.1. Довідку щодо сплати відрахувань з обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та (або) відеограмах заповнюють виробники обладнання та/або матеріальних носіїв та надсилають її Уповноваженій організації колективного управління щомісячно до 20 числа місяця, наступного за місяцем реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

4.2. У колонці 1 Довідки зазначається номер за порядком зазначення інформації в таблиці.

4.3. У колонці 2 зазначаються рік та місяць реалізації обладнання та/або матеріальних носіїв.

4.4. У колонці 3 зазначається найменування Виробника обладнання та (або) матеріальних носіїв та його місцезнаходження.

4.5. У колонці 4 зазначається назва обладнання та/або матеріальних носіїв згідно УКТЗЕД та їх відповідний код.

4.6. У колонці 5 вказується фактична кількість виробленого та реалізованого обладнання та/або матеріальних носіїв.

4.7. У колонці 6 зазначається відпускна ціна вироблених обладнання та/або матеріальних носіїв без урахування податку на додану вартість. Ціни зазначаються в національній валюті.

4.8. У колонці 7 зазначається розмір відрахувань з обладнання та/або матеріальних носіїв згідно з постановою Кабінету Міністрів України „Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та (або) відеограмах”:

з обладнання – 3 % відпускної ціни;

з матеріальних носіїв – 5 % відпускної ціни.

Відсотки вираховуються з відпускної ціни обладнання та/або матеріальних носіїв без податку на додану вартість.

4.9. У колонці 8 зазначається сума сплачених відрахувань виробником обладнання та/або матеріальних носіїв, перерахованих на рахунок Уповноваженої організації колективного управління.

4.10. Довідку щодо сплати відрахувань з обладнання та/або матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та(або) відеограмах засвідчується підписом і печаткою керівника виробника або особи, яка має право першого підпису від імені керівника виробника із зазначення ПІБ, посади та дати заповнення довідки.

Источник информации: www.sdip.gov.ua

© Avtorskoepravodnepr

Сделать бесплатный сайт с uCoz